Banérskolan vill arbeta för mer öppenhet och bredda föräldrars möjlighet att komma och bidra med synpunkter.

Alla föräldrar ska kunna framföra sina synpunkter direkt eller via klassernas representanter. Rektor och personal bjuder in till föräldraforum 1-2 gånger/termin. Protokoll skickas ut via mail till alla föräldrar.