En kristen profil


Banérskolan är en s.k. kristen konfessionell skola. Skolans värdegrund vilar på Bibeln så som den förvaltats av kristen tradition. Detta genomsyrar hela verksamheten och utkristaliserar sig tydligast genom våra ledord, omsorg, atmosfär, kreativitet och engagemang.

Det som vi är lite extra stolta över är att vi på Banérskolan erbjuder eleverna morgonbön, bön innan måltider och även skolgudstjänster, där talare från olika kyrkotraditioner medverkar. På schemat finns också ämnet kristendom där eleverna sakligt och allsidigt får undervisning om den klassiskt kristna trons grunder. Självklart firar vi också våra avslutningar i kyrkan med kristet innehåll.