Fritidshemmet

Fritidshemmet på Banérskolan

Banérskolans fritids främjar leken och den spontana kreativiteten i första hand. Barnen gör saker tillsammans och enskilt, t ex följer årstidernas växlingar i växt- och djurriket, skapar med olika material, målar och syr.

De får också göra utflykter i skogen, fiska, sjunga och leka. Vintertid åker de skridskor på isen nedanför skolan. Vår pedagogiska fritidsverksamhet planeras utifrån barnens behov och idéer.

Här arbetar vi för att alla ska känna sig trygga och accepterade för de unika personer de är!

Om föräldrar arbetar eller studerar har eleven möjlighet att delta i skolans fritidsverksamhet. Avgiften följer kommunal taxa.

Kontakta fritidshemmet:
e-post: helena.lundell@banerskolan.se
mobil: 070-563 33 82

Personal på fritidshemmet:

Helena Lundell
e-post: helena.lundell@banerskolan.se

Tom Carlsson
e-post: tom.carlsson@banerskolan.se