Föräldraforum

Föräldraforum

Banérskolan vill arbeta för mer öppenhet och bredda föräldrars möjlighet att komma och bidra med synpunkter. Alla föräldrar inbjuds av mentor till föräldramöte av mentor i början av höstterminen. Vid föräldramötet väljs läsårets representanter till Föräldrarådet.

Föräldrarådet

Alla föräldrar ska kunna framföra sina synpunkter direkt eller via klassernas representanter. Rektor bjuder in till Föräldrarådet 1-2 gånger/termin. Dagordning och protokoll skickas ut via mail till alla föräldrar.