Föräldraforum

Föräldraforum

Banérskolan vill arbeta för mer öppenhet och bredda vårdnadshavares möjlighet att komma och bidra med synpunkter. Alla vårdnadshavare inbjuds av mentor till föräldramöte av mentor i början av höstterminen. Vid föräldramötet väljs läsårets representanter till Föräldrarådet.

Föräldrarådet

Alla vårdnadshavare ska kunna framföra sina synpunkter direkt eller via klassernas representanter. Rektor bjuder in till Föräldrarådet 1-2 gånger/läsår. Dagordning och protokoll skickas ut via mail till alla vårdnadshavare.