Frånvaroanmälan

När en elev är sjuk eller av annan orsak inte kan närvara i skolan behöver du som vårdnadshavare meddela detta före skoldagens början.

Så här gör du din frånvaroanmälan:
Vårdnadshavare – Anmäla frånvaro, bildinfo.

  • Logga in på vår lärplattform Quiculum via din dator, mobil eller surfplatta:
    • Gå till webbsidan web.quiculum.se/banerskolan/login
    • Om du inte redan har ett användarnamn och lösenord klicka på “Glömt lösenord”, ange din registrerade e-postadress** och klicka “Återställ”.
    • I meddelandet finner du ditt användarnamn och en länk för att välja lösenord.
    • Sedan kan du anmäla frånvaro i Quiculum – klicka här för att se hur du gör.

* De uppgifter som är registrerade är de du tidigare angett till skolan och som du normalt får information från skolan på. Om du är osäker på vilka uppgifter det är behöver du kontakta skolan på info@banerskolan.se. Har du andra problem med inloggning vänligen kontakta Quiculum. I första hand via e-post: support@quiculum.se annars ring support på tel 018-4300900.

Om du som vårdnadshavare glömt att anmäla frånvaro för ditt barn kommer du att få sms* från skolan med ”ej anmäld frånvaro”. Du går då själv in och ändrar till ”anmäld frånvaro” så att frånvaron inte blir ogiltig.

Kommer ditt barn för sent får du även då sms med ”för sen ankomst”. Detta går inte att ändra på.