Kalendarium

Kalendarium för läsåret 2022/23 & 2023/24

Vårterminen 2023: 11/1 – 8/6
Lov vid nationaldagen 5-6/6
Läsårets sista skoldag 8/6

Skolavslutning torsdag 8/6 kl 18:00 i Frikyrkan Insjön.

Höstterminen 2023: 16/8 – 21/12
Höstlov v. 44 (30/10-3/11)
Studiedag 6/11

Vårterminen 2024: 10/1 – 7/6
Sportlov v. 9 (26/2-1/3)
Påsklov v. 14 (2-5/4)
Lov vid Kr h. färd 9-10/5 

Fler studiedagar under läsåret 23/24 kan komma.