Kalendarium

Kalendarium för läsåret 2022/23

Höstterminen 2022: 15/8 – 21/12
Höstlov v. 44 (31 oktober-4 november)

Vårterminen 2023: 11/1 – 9/6
Sportlov v. 9 (27/2-3/3)
Påsklov v. 15 (7/4-14/4)
Lov vid Kr h. färd 18-19/5
Lov vid nationaldagen 6/6
Läsårets sista skoldag 9/6

3 studiedagar kommer att läggas in under läsåret 22/23.