Kontakta oss

Rektor:

Margareta Gustafsson 
e-post: rektor@banerskolan.se
tel: 0247-25 80 99

 

Kansliet:

Pia Park
e-post: pia.park@banerskolan.se
tel: 0247-25 80 90

 

Personal:

Vår personal hittar ni här.

 

Fritidshemmet:

Helena Lundell
e-post: helena.lundell@banerskolan.se
tel: 0247-25 80 95

 

Elevhälsan:

Margareta Gusfavsson, rektor
Inga-Lill Mattsson, skolkurator
Linnéa Persson, speciallärare
Anna Nordlund, skolsköterska
Jeanette Svanberg, skolsköterska
Kerstin Marits, skolläkare
Magnus Nilsson, skolpsykolog