Skolan

Skolan:

Banérskolan är en grundskola med årskurserna F-9 som med indelningen F-1, 2-3, 4-5 6-7 och 8-9. Klasserna är relativt små, ungefär 15-20 barn per klass.
All undervisning sker enligt gällande läroplaner. Skolan är godkänd som en konfessionell friskola med kristen inriktning.
Det visar sig bland annat i våra ledord:
RESPEKT – UTHÅLLIGHET – BARMHÄRTIGHET

Fritids:

Banérskolans fritids främjar leken och den spontana kreativiteten i första hand. Barnen gör saker tillsammans och enskilt, t ex följer årstidernas växlingar i växt- och djurriket, skapar med olika material, målar och syr.
De får också göra utflykter i skogen, fiska, sjunga och leka. Vintertid åker de skridskor på isen nedanför skolan och på sommaren tar de sig ett dopp! Vår pedagogiska fritidsverksamhet planeras utifrån barnens behov och idéer.
Här arbetar vi för att alla ska känna sig trygga och accepterade för de unika personer de är!
Om föräldrar arbetar eller studerar har eleven möjlighet att delta i skolans fritidsverksamhet.
Avgiften följer kommunal taxa.