Vår kristna profil

Värdegrund:

Vår kristna profil
Banérskolan är en konfessionell skola med kristen värdegrund. Detta genomsyrar hela verksamheten och visar sig bland annat i våra ledord Atmosfär – Omsorg – Engagemang – Kreativitet.

Vi erbjuder eleverna morgonsamling och en skolgudstjänst varje vecka. På schemat finns också ämnet kristendom, en fördjupning i ämnet religionskunskap, där eleverna får saklig och allsidigt undervisning. Skolan uppmärksammar årets högtider och firar skolavslutningarna i kyrkan.

Atmosfär:
Skolan är mycket mer än undervisning, den är en växtplats. På Banérskolan arbetar all personal för att skapa en trygg miljö där varje elev skall få vara sig själv och bli respekterad för den man är. Våra charmiga, rofyllda och ljusa lokaler, vår natursköna skolgård med sjöutsikt, bärbuskar och klätterträd skapar en skön stämning.
Engagemang:
Vi arbetar för att skolan skall vara en stimulerande plats och en god miljö för utveckling och lärande. Detta uppnås i nära samspel mellan lärare, elev och hem. Vi ser det som viktigt att varje elev övar sig på att ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Elevernas inflytande, där deras intressen och kunskaper får bidra, skapar en dynamik och bredd. På Banérskolan arbetar alla lärare med stor passion för att varje elev ska lyckas.
Omsorg:
Att varje elev ska bli sedd och bekräftad är viktigt för oss. På Banérskolan har vi relativt små klasser, engagerade lärare och goda studieresultat. Personalen arbetar hela tiden med målet att varje elev i lugn och ro ska kunna inhämta kunskaper på bästa personliga sätt.
Kreativitet:
På Banérskolan får varje elev på olika sätt ge uttryck för sina kunskaper. Vi följer årstidernas växlingar och aktuella händelser. Kulturella inslag är viktigt i skolans verksamhet. Inom slöjd och bild får eleverna lära sig genuint hantverk med miljö och kulturarv i centrum. Att vara kreativ, nytänkande och framåt tror vi är viktiga egenskaper.