Vår kristna profil

Våra ledord:

Banérskolan har tre ledord: Respekt – Uthållighet – Barmhärtighet.
Dessa tre karaktärsdrag vill vi ska prägla skolandan, skolmiljön och alla relationer i skolan. Det är värden som skapar en lugn, trygg och inkluderande miljö där alla kan trivas och utvecklas. Betoningen på dessa karaktärsdrag och värden är också något som eleverna kommer ha stor nytta av att ha med sig genom livet. 

 

Undervisningen:

Undervisningen på Banérskolan är icke-konfessionell, allsidig, saklig och med respekt för den personliga integriteten. Undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Utbildningen:

Utbildningen utgår från läroplanens värdegrund och innehåller kristen kultur, etik och även konfessionella inslag i form av en morgonsamling och bordsbön.

Vår kristna profil:

Banérskolan läser inom “skolans val” och delvis inom ämnet “elevens val” en fördjupad och utökad kurs i religionskunskap med inriktning kristendomskunskap. Kursen är utformad i enlighet med läroplanens mål och inriktning för religionskunskap i Lgr 22. Kristendomskunskapen är ett kunskapsämne och undervisningen är helt icke-konfessionell. 

Eftersom skolan vilar på kristen värdegrund så har vi en extra lektion (30 minuter i veckan) utanför timplanen som kallas ”Värdegrundstimme”, förkortat VeTe. Värdegrundstimmen innehåller bland annat genomgång av skolans arbete med karaktärsdrag utifrån skolans målsättningar, där vi går igenom ett karaktärsdrag varje månad som t ex ärlighet, uthållighet, initiativförmåga, osjälviskhet, självbehärskning, medmänsklighet, frimodighet och entusiasm. 

Värdegrundstimmen tar också upp etiska frågor av olika slag, som t ex vår plan mot diskriminering och kränkande behandling, och frågor som barnen möter i sin vardag som miljöfrågor, immigration, familjefrågor, jämställdhet etc utifrån den kristna etiken som sammanfattas i den gyllene regeln: ”allt vad ni vill att människor ska göra mot er ska ni också göra mot dem”. 

Vidare tar värdegrundstimmen upp de kristna högtiderna och förklarar deras innebörd, historia och hur de idag är en del av vårt kulturarv.