Vår personal

Vår personal

Maria Park, rektor

Ami Wahl, klassföreståndare F-1

Gertrud Tinnis, klassföreståndare 2-3, textilslöjd och bild åk 3-9

Malin Weijnblad, klassföreståndare 4-5

Knut Nesset, klassföreståndare 4-5, NO 2-3, Idrott F-9

Margareta Werpers, klassföreståndare 6-7, matematik 7-9

Tomas Sellström, klassföreståndare 8-9

Marcus Lindros, Matematik 2-3, Teknik 6-9, Fysik 7-9, IT

Angelica Engstad, Musik 4-9

Jan Sandin, trä och metallslöjd 3-9

Linnéa Persson, speciallärare

Anneli Rosén, Fritidspedagog och administratör

Monica Larsson, Elevassistent- fritidshemmet

Therese Palmqvist- fritidshemmet

Björn Hallberg- kock

Alice Gundhe – lärare i kemi och biologi

Ingalill Mattsson – specialpedagog

Helena Öhrn- lärare i engelska och svenska

Vår personal

Maria Park, rektor

e-post: rektor@banerskolan.se

Ami Wahl, klassföreståndare F-1

e-post: anne-marie.wahl@banerskolan.se

Gertrud Tinnis, klassföreståndare 2-3, textilslöjd och bild åk 3-9

e-post: gertrud.tinnis@banerskolan.se

Malin Weijnblad, klassföreståndare 4-5

e-post: malin.weijnblad@banerskolan.se

Knut Nesset, klassföreståndare 4-5, NO 2-3, Idrott F-9

e-post: knut.nesset@banerskolan.se

Margareta Werpers, klassföreståndare 6-7, matematik 7-9

e-post: margareta.werpers@banerskolan.se

Tomas Sellström, klassföreståndare 8-9

e-post: tomas.sellstrom@banerskolan.se

Marcus Lindros, Matematik 2-3, Teknik 6-9, Fysik 7-9, IT

epost: marcus.lindros@banerskolan.se

Angelica Engstad, Musik 4-9

e-post: angelica.engstad@banerskolan.se

Jan Sandin, trä och metallslöjd 3-9

e-post: jan.sandin@banerskolan.se

Linnéa Persson, speciallärare

e-post: linnea.persson@banerskolan.se

Anneli Rosén, Fritidspedagog och administratör

e-post: anneli.rosen@banerskolan.se

Monica Larsson, Elevassistent- fritidshemmet

e-post: monica.larsson@banerskolan.se

Therese Palmqvist- fritidshemmet

e-post: therese.palmqvist@banerskolan.se

Björn Hallberg- kock

e-post: bjorn.hallberg@banerskolan.se

Alice Gundhe – lärare i kemi och biologi

e-post: alice.gundhe@banerskolan.se

Ingalill Mattsson – specialpedagog

e-post: ingalill.mattsson@banerskolan.se

Helena Öhrn- lärare i engelska och svenska

e-post: helena.ohrn@banerskolan.se@banerskolan.se