Vår personal

Vår personal

Therese Ekstedt, rektor

Ami Wahl, klassföreståndare F-1

Gertrud Tinnis, klassföreståndare 2-3, textilslöjd och bild åk 3-9

 Linnéa Persson Speciallärare

Daniel Ljung, Idrottslärare F-9

Helena Öhrn, speciallärare, klassföreståndare 4-5, lärare i engelska och svenska

Margareta Werpers, klassföreståndare 6-7, matematik 7-9

Tomas Sellström, klassföreståndare 8-9, sv, so, en 7-9

Marcus Lindros, teknik 6-9

Jeanette Axberg Sellner Musik 4-6

Kordula Noreland, lärare i tyska

Paula Jimenez Rojas, lärare i spanska

Anneli Rosén, fritidspedagog och administratör

Monica Larsson, elevassistent- fritidshemmet, köket

Ingalill Mattsson – specialpedagog

Björn Hallberg- kock

Emile Rosenson – elevassistent- lärare i textilslöjd 3-5

Tom Carlsson – elevassistent -fritidshemmet

Per Wiman – ordförande och ekonomichef

Vår personal

Maria Park, rektor
e-post: rektor@banerskolan.se

Ami Wahl, klassföreståndare F-1
e-post: anne-marie.wahl@banerskolan.se

Gertrud Tinnis, klassföreståndare 2-3, textilslöjd och bild åk 3-9
e-post: gertrud.tinnis@banerskolan.se

Alice Gundhe, klassföreståndare 4-5, lärare i kemi och biologi
e-post: alice.gundhe@banerskolan.se

Daniel Ljung, Klassföreståndare 4-5, Idrottslärare F-9
e-post: daniel.ljung@banerskolan.se

Helena Öhrn, klassföreståndare 4-5, lärare i engelska och svenska
e-post: helena.ohrn@banerskolan.se

Margareta Werpers, klassföreståndare 6-7, matematik 7-9
e-post: margareta.werpers@banerskolan.se

Tomas Sellström, klassföreståndare 8-9

e-post: tomas.sellstrom@banerskolan.se

Marcus Lindros, matematik 2-3, teknik 6-9, fysik 7-9, IT
epost: marcus.lindros@banerskolan.se

Angelica Engstad, musik F-9
e-post: angelica.engstad@banerskolan.se

Kordula Noreland, lärare i tyska
e-post: kordula.noreland@banerskolan.se

Paula Jimenez Rojas, lärare i spanska
e-post: paula.jimenezrojas@banerskolan.se

Anneli Rosén, fritidspedagog och administratör
e-post: anneli.rosen@banerskolan.se

Monica Larsson, elevassistent- fritidshemmet
e-post: monica.larsson@banerskolan.se

Ingalill Mattsson – specialpedagog
e-post: ingalill.mattsson@banerskolan.se

Björn Hallberg- kock
e-post: bjorn.hallberg@banerskolan.se

Emile Rosenson – fritidshemmet
e-post: emile.rosenson@banerskolan.se

Tom Carlsson – elevassistent
e-post: tom.carlsson@banerskolan.se

Per Wiman – ordförande och ekonomichef
e-post: per.wiman@banerskolan.se