Vision

Vår vision är att:

På kristen grund, i en trygg miljö, utbilda eleven för att möta framtiden med kunnande, omdöme, insikt och ansvar samt stimulera till livslångt lärande.