Årskurs 4-5

På mellanstadiet har vi ett bra arbetsklimat, med en respektfull attityd mellan lärare och elever.

Vi vill att varje elev ska känna sig trygg, och få utvecklas efter sin egen förmåga.

Vi strävar efter att arbeta individanpassat, och att lära eleverna att planera och ta ansvar för sitt eget lärande.

Våra lärarledda lektioner ska inspirera och motivera till fortsatt lärande.

Eleverna ska ges verktyg och utrymme för att på egen hand kunna söka information och kunskap.

Läsförståelse ligger till grund för inlärning, och därför satsar vi mycket på att stärka barnens läsförmåga.

Vi läser mycket skönlitteratur, och eleverna får fundera över vad de läst med hjälp av reflekterande frågeställningar. Elevens tankar och reflektioner blir viktiga i de samtal som följer.