Visionen

Vår vision är att:

På kristen grund, i en trygg miljö, utbilda eleven för att möta framtiden med kunnande, omdöme, insikt och ansvar samt stimulera till livslångt lärande. Undervisningen är individanpassad, varje elev har rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, alla är lika värdefulla.