Vår personal

Vår personal

Margareta Gustafsson
Rektor
e-post: info@banerskolan.se
0247-25 80 99

Ami Wahl
mentor F-1
historia, geografi, samhällskunskap och kristendom 4-5, musik F-3
e-post: anne-marie.wahl@banerskolan.se

Sandra Martel
mentor 2-3
idrott, bild, musik och kristendom F-3
e-post: sandra.martel@banerskolan.se

Anders Brasar
mentor 4-5
musik, NO och teknik 4-9
e-post: anders.brasar@banerskolan.se

Margareta Werpers
mentor 6-7
matematik 4-9, religion och kristendom 6-9
e-post: margareta.werpers@banerskolan.se

Gertrud Tinnis
mentor 8-9
svenska och bild 4-9, slöjd 3-9
e-post: gertrud.tinnis@banerskolan.se

Daniel Ljung
idrott 4-9
e-post: daniel.ljung@banerskolan.se

Helena Öhrn
engelska 4-9, historia, samhällskunskap och geografi 6-9
e-post: helena.ohrn@banerskolan.se

Kordula Noreland
tyska 6-9
e-post: kordula.noreland@banerskolan.se

Linnéa Persson
speciallärare
e-post: linnea.persson@banerskolan.se

Ingalill Mattsson
skolkurator
e-post: inga-lill.mattsson@banerskolan.se

Tom Carlsson
fritidshemmet
e-post: tom.carlsson@banerskolan.se

Helena Lundell
fritidshemmet
e-post: helena.lundell@banerskolan.se

Björn Hallberg
skolköket
e-post: bjorn.hallberg@banerskolan.se

Pia Park
skolköket och skoladministration
e-post: pia.park@banerskolan.se

Per Wiman
ordförande
ekonomichef
e-post: per.wiman@banerskolan.se