Vår personal

Vår personal

Therese Ekstedt, rektor

Ami Wahl, klassföreståndare F-1

Sandra Martel, klassföreståndare 2-3, matematik 4-5

Gertrud Tinnis, klassföreståndare 4-5, textilslöjd, bild

Margareta Werpers, klassföreståndare 6-7, matematik 6-9

Mats Lindström, klassföreståndare 8-9 

Daniel Ljung, idrott F-9

Helena Öhrn, engelska 2-9

Kordula Noreland, tyska

Mirjam Sandin, musik F-9

Anders Brasar, teknik, NO 6-9

Ingalill Mattsson, specialpedagog

Linnéa Persson, speciallärare

Tom Carlsson, fritidshemmet, elevassistent

Helena Lundell, fritidshemmet 

Björn Hallberg, skolköket

Pia Park, skolköket

Eva Lassas, skolsköterska

Per Wiman, ordförande, ekonomichef

 

Vår personal

Maria Park, rektor
e-post: rektor@banerskolan.se

Ami Wahl, klassföreståndare F-1
e-post: anne-marie.wahl@banerskolan.se

Gertrud Tinnis, klassföreståndare 2-3, textilslöjd och bild åk 3-9
e-post: gertrud.tinnis@banerskolan.se

Alice Gundhe, klassföreståndare 4-5, lärare i kemi och biologi
e-post: alice.gundhe@banerskolan.se

Daniel Ljung, Klassföreståndare 4-5, Idrottslärare F-9
e-post: daniel.ljung@banerskolan.se

Helena Öhrn, klassföreståndare 4-5, lärare i engelska och svenska
e-post: helena.ohrn@banerskolan.se

Margareta Werpers, klassföreståndare 6-7, matematik 7-9
e-post: margareta.werpers@banerskolan.se

Tomas Sellström, klassföreståndare 8-9

e-post: tomas.sellstrom@banerskolan.se

Marcus Lindros, matematik 2-3, teknik 6-9, fysik 7-9, IT
epost: marcus.lindros@banerskolan.se

Angelica Engstad, musik F-9
e-post: angelica.engstad@banerskolan.se

Kordula Noreland, lärare i tyska
e-post: kordula.noreland@banerskolan.se

Paula Jimenez Rojas, lärare i spanska
e-post: paula.jimenezrojas@banerskolan.se

Anneli Rosén, fritidspedagog och administratör
e-post: anneli.rosen@banerskolan.se

Monica Larsson, elevassistent- fritidshemmet
e-post: monica.larsson@banerskolan.se

Ingalill Mattsson – specialpedagog
e-post: ingalill.mattsson@banerskolan.se

Björn Hallberg- kock
e-post: bjorn.hallberg@banerskolan.se

Emile Rosenson – fritidshemmet
e-post: emile.rosenson@banerskolan.se

Tom Carlsson – elevassistent
e-post: tom.carlsson@banerskolan.se

Per Wiman – ordförande och ekonomichef
e-post: per.wiman@banerskolan.se