Årskurs F – 1

Banérskolans förskoleklass är ett skolförberedande år, där eleven får kunskaper och färdigheter, tränar social interaktion och lär sig att samarbeta. Förskoleklassen är öppen för barn från höstterminen det år de fyller 6 år.

I Förskoleklassen arbetar vi med att:

  • Träna den språkliga medvetenheten genom t ex rim, ramsor, sånger och samtal.
  • Öva motorik – medveten träning i såväl grovmotorik som finmotorik och koordination.
  • Uppleva matematik- prata matte, öva praktisk matte och träna det logiska tänkandet.
  • Träna den sociala kompetensen – så att barnet är rustat, och kan känna att det behärskar och är trygg i olika slags situationer och i mötet med andra människor.
  • Skapa- skapandet löper som en röd tråd genom allt som vi sysslar med i förskoleklassen. Detta sker genom t ex bild, slöjd, teater, sång och musik.
  • Naturstudier och utevistelse. Skolan ligger naturskönt där klassen enkelt kan göra små besök i skogen, på stranden eller ängen där de kan utforska växt- och djurliv.
  • Prioritera fri lek – som både är en avkoppling och en träning för barnen. Genom den fria leken lär sig barnen det sociala spelet, tyda varandras signaler och träna turtagning.

Banérskolans f-klass är integrerad med årskurs 1.