Årskurs 2-3

Vi har ett kreativt, härligt arbetsklimat och en god arbetsro i klassrummet.

Vi ser varje elev som en unik individ och anpassar undervisningen efter elevens förutsättningar.

Varje elev ges utrymme att utvecklas utifrån sin egen förmåga.

Språket ger oss nycklar till kunskap, därför arbetar vi mycket med läsning. Vi läser skönlitteratur i olika genrer, vi har läsgrupper, boksamtal och läsprojekt.

Vi vill att eleverna ska utveckla sin fantasi att skapa med hjälp av språket i både tal och skrift.

Vi arbetar aktivt med värderingsövningar för att skapa trygghet och en god kamratanda i elevgruppen.